Matura dla ukraińskich absolwentów w 2023 roku

W Polsce maj to miesiąc kojarzący się z maturami. Egzamin maturalny to egzamin końcowy zdawany przez wszystkich uczniów po ukończeniu szkoły średniej. Wymogiem jest by matura składała się z co najmniej czterech przedmiotów. Trzy przedmioty obowiązkowe to:

  • język polski;
  • język obcy;
  • matematyka (na poziomie podstawowym lub zaawansowanym do wyboru)
  • przedmiot zaawansowany do wyboru.

Do wyboru są przedmioty spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język mniejszości etnicznej, język regionalny, matematyka (na poziomie podstawowym), wychowanie obywatelskie.

Łącznie można zdawać od jednego do sześciu przedmiotów dodatkowych. Niektóre z nich obejmują egzamin ustny i pisemny.

Egzamin z przedmiotów obowiązkowych uważa się za zdany, jeśli uzyska się co najmniej 30% poprawnych wyników. Przedmioty dodatkowe nie mają progu zaliczenia. Jeśli absolwent nie zda egzaminu w tym roku akademickim, może spróbować swoich sił w kolejnych latach.

W 2023 roku egzaminy odbywają się od 4 do 23 maja.

Co ważne, polski rząd wprowadził złagodzenia dla ukraińskich maturzystów w 2023 roku. 

Jakie?

Uczniowie otrzymają instrukcje do egzaminu pisemnego z języka polskiego po ukraińsku, ale wypracowanie i odpowiedzi muszą być napisane po polsku. Na egzaminie ustnym absolwenci będą mieli 15 minut na przygotowanie odpowiedzi na pytania. W czasie egzaminów z języków obcych instrukcje będą przekazywane w języku ukraińskim, a odpowiedzi będą musiały być oczywiście napisane w języku, w którym absolwent będzie zdawał egzamin. W przypadku egzaminu z matematyki trzeba będzie zapisać rozwiązania zadań w języku ukraińskim.

W razie potrzeby można zastosować zasady oznaczania zadań w języku polskim dla uczniów mających trudności w nauce.

Dopuszczalne będzie korzystanie ze słownika polsko-ukraińskiego podczas wszystkich egzaminów, z wyjątkiem:

  • matematyki (podstawowy);
  • języka obcego nowożytnego (podstawowy);
  • języka ukraińskiego (rozszerzony).

Najnowsze wpisy na blogu

Wojna w Ukrainie – fakty

Wojna w Ukrainie – fakty

Od 24 lutego 2022 roku sytuacja nie tylko w Europie ale i na świecie zmieniła się na zawsze. Wydarzenia na Ukrainie wpłynęły nie tylko na samą Ukrainę ale i...