Czy Ukraińcy mogą starać się o emeryturę w Polsce?

Do Polski z Ukrainy przyjechały głównie kobiety z dziećmi. Oczywiście, Ukraińcy w wieku emerytalnym, którzy przybyli do Polski po wybuchu działań wojennych na Ukrainie mogą nadal otrzymywać ukraińskie emerytury. Zgodnie z umową o zabezpieczeniu społecznym między Ukrainą a Polską, która została przyjęta jeszcze w 2012 roku, Ukraińcy mogą podczas rozpatrywania emerytury zsumować swój łączny staż pracy (ukraiński i polski).

By taką emeryturę uzyskać, należy dołączyć do wniosku do ZUS następujące dokumenty:

  • Paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i legalny pobyt w Polsce.
  • Zaświadczenie o wyrejestrowaniu z Funduszu Emerytalnego Ukrainy.
  • Przetłumaczenie na język polski dokumentów dotyczących świadczeń ubezpieczeniowych na Ukrainie.

Jak Ukraińcy mogą otrzymać polską emeryturę?

Obywatele Ukrainy mogą otrzymać również polską emeryturę. Mogą się o nią ubiegać osoby, które:

  • miały ostatnie oficjalne zatrudnienie w Polsce;
  • pracowały na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.
  • osiągnęły wiek emerytalny: kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat.
  • posiadają staż pracy uprawniający do emerytury. Kobiety – 20 lat, mężczyźni – 25 lat.
  • stale zamieszkują w Polsce.

W przypadku osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku wymagany jest też staż pracy – minimum 20 lat dla kobiet oraz 25 dla mężczyzn. Jeżeli jednak nie można udokumentować tak długiego stażu, to emerytura zostanie przyznana, jeżeli staż wynosi co najmniej 15 lat dla kobiet i 20 dla mężczyzn. 

Podstawą prawną do wypłaty emerytur dla przebywających w Polsce obywateli Ukrainy (ale też dla przebywających w Ukrainie obywateli Polski) jest dwustronna umowę o zabezpieczeniu społecznym z 2012 roku (https://www.gov.pl/web/rodzina/ukraina). Chroni ona osoby, które pracują lub pracowały w obu państwach. Umowa ta zakłada, że ustalając prawo do emerytury, brane są pod uwagę okresy ubezpieczenia w drugim kraju. 

ZUS wypłaca świadczenia proporcjonalnie do długości okresów ubezpieczenia w Polsce, a jego ukraiński odpowiednik – za czas przepracowany w Ukrainie. Polskie emerytury mogą być przyznane wyłącznie za okresy ubezpieczenia osiągnięte w Polsce. Warto dodać, że im krótszy staż pracy w Polsce, tym mniejsza emerytura z ZUS.

Najnowsze wpisy na blogu

Wojna w Ukrainie – fakty

Wojna w Ukrainie – fakty

Od 24 lutego 2022 roku sytuacja nie tylko w Europie ale i na świecie zmieniła się na zawsze. Wydarzenia na Ukrainie wpłynęły nie tylko na samą Ukrainę ale i...