Organizacje

Bardzo ważne, by pomoc lub informacje czy porady, których udzielamy osób w potrzebie były merytoryczne i sprawdzone. Poniżej przedstawiamy kilka linków pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje na temat uzyskania pomocy dla lub przez Ukraińców:

Organizacje partnerskie

W4W

Fundacja WOMEN4WOMEN, której misją jest ochrona praw reprodukcyjnych i wzmocnienie pozycji kobiet, prowadzi punkt konsultacyjny w Rzeszowie dla uchodźczyń z Ukrainy, oferując informacje o prawach reprodukcyjnych i dostępie do opieki zdrowotnej. W ramach współpracy z Alliance4Europe, fundacja przygotowuje pakiety menstruacyjne, kampanię informacyjną oraz różne wydarzenia wspierające kobiety w trudnej sytuacji.

fundacjaw4w.pl

Medyk dla Zdrowia

Fundacja MEDYK DLA ZDROWIA działa na rzecz ochrony zdrowia, promując profilaktykę, realizując programy takie jak STOP Cukrzycy oraz Dzień Serca na Podkarpaciu. Aktywnie wspiera osoby starsze, prowadząc domy opieki, oferuje opiekę psychologiczną przez Centrum Diagnozy i Psychoterapii PoMOC i angażuje się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy, zapewniając im wsparcie medyczne, edukacyjne oraz pomoc w integracji z polskim społeczeństwem.

fundacja.medyk.rzeszow.pl

Fundacja LevelUp

Fundacja aktywizuje mieszkańców Rzeszowa, szczególnie tych w wieku 50+, poprzez organizację różnorodnych wydarzeń, szkoleń, konferencji, festiwali i innych inicjatyw. Współpracuje z władzami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami, promując cele Fundacji, wspierając marginalizowane grupy społeczne, oraz angażując się w działania na rzecz seniorów, w tym poprzez propagowanie ich aktywności i twórczości.

W ramach działań A4E i PH fundacja prowadzi – konwersacje międzykulturowe

  • spotkania integracyjne
  • integracja wielokulturowa
  • wspólne zajęcia polsko ukraińskie z zakresu rękodzieła, rysunku, malarstwa, kulinariów, ogrodnictwa
  • plenery malarskie
  • budowanie społeczeństwa wielokulturowego

Aktywizując w ten sposób seniorów z Polski i Ukrainy

levelupngo.com

Kreatywna Pozytywka

Stowarzyszenie Kreatywna Pozytywka skupia rękodzielników, animatorów i nauczycieli, działając w obszarze kultury, edukacji i animacji dla różnych grup społecznych, w tym osób zagrożonych wykluczeniem. Uczestniczyli w licznych wydarzeniach kulturalnych w Przemyślu i współpracują z lokalnymi organizacjami i środowiskami.

Działania, podejmowane we współpracy z Alliance4Europe to warsztaty ogólnoplastyczne, teatralne, terapeutyczne, mające formę integracji z uchodźcami z Ukrainy oraz integracyjne eventy, których celem będzie wymiany poglądów, przedstawienie kultury polskiej i ukraińskiej oraz wspólne spędzenie czasu z uchodźcami z Ukrainy.

facebook.com/KreatywnaPozytywka

Fundacja Marka Kamińskiego

Fundacja Kamińskiego w ramach współpracy z Alliance4Europe intensywnie angażuje się w działania na rzecz młodzieży. Wspólnie organizują rekrutacje do szkoleń i warsztatów w ramach programu Life Plan Academy, skierowane głównie do młodzieży z Rzeszowa i okolic. Dodatkowo, w okresie wakacyjnym, prowadzą zajęcia na koloniach w Ustrzykach Dolnych, gdzie uczestnicy mają okazję rozwijać swoje umiejętności, budować odporność psychiczną oraz uczyć się wartości takich jak wdzięczność, współpraca czy szacunek. Współpraca ta ma na celu wyposażenie młodych ludzi w narzędzia niezbędne do radzenia sobie w dzisiejszym świecie, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i zawodowym.

kaminskifoundation.life

Fundacja Folkowisko

Fundacja Humanitarna Folkowisko, założona w dniu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, od razu zaangażowała się w pomoc uchodźcom, tworząc miasteczka humanitarne i dostarczając tony pomocy do najbardziej potrzebujących regionów Ukrainy. Po roku od inwazji, Fundacja nieustannie wspiera Ukrainę, a jej działania stały się jeszcze bardziej zróżnicowane.

fundacja.folkowisko.org

Bee Brave

Fundacja BEE BRAVE, założona w Krasnem w 2021 roku, ma na celu podnoszenie świadomości w zakresie samoobrony i bezpieczeństwa oraz wspieranie rozwoju osobistego młodzieży, dorosłych i dzieci poprzez różne szkolenia i kursy. Organizują praktyczne szkolenia z samoobrony, kursy przedsiębiorczości i językowe, a także angażują się w inicjatywy na rzecz dzieci i akcje charytatywne.

beebrave.pl

Towarzystwo Altum

Towarzystwo ALTUM, z siedzibą w Rzeszowie, oferuje bezpłatne usługi informacyjne dotyczące finansowania przedsiębiorstw, zarządzania, kształcenia i wielu innych aspektów biznesu. Dążą do wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży, zapobiegania patologiom i aktywizacji społecznej. Organizują warsztaty i seminaria na temat demokracji i Unii Europejskiej. Aktywnie wspierają Ukrainę, organizując zbiórki i pomoc dla uchodźców. Współpracują z Alliance4Europe, oferując doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Mają bogate doświadczenie w realizacji projektów i współpracy z różnymi instytucjami. Głównym celem Towarzystwa jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, edukacji, społeczeństwa obywatelskiego i ochrony środowiska.

altum.pl

Ważne kontakty

Rządowe informacje dla tych, którzy chcą pomagać lub potrzebują pomocy

pomagamukrainie.gov.pl

Informacje dla osób przybyłych z Ukrainy

help.unhcr.org

Pomoc rzeczowa

caritas.pl

Informacje na temat opieki zdrowotnej

nfz.gov.pl

Informacja prawna

gov.pl/web/udsc/informacje-ogolne

Informacje na temat pomocy humanitarnej

gpck.pl

Ukraiński transport kolejowy

uz.gov.ua

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

msz.gov.pl

Konsulat Ukrainy w Przemyślu

konsulat-ukraina.pl

Instytut Polski w Kijowie

polinst.kiev.ua

Ministerstwo Zdrowia Ukrainy

moz.gov.ua

Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej

granica.gov.pl

Oficjalna strona Prezydenta Ukrainy

president.gov.ua

Oficjalna strona Najwyższej Rady Sprawiedliwości Ukrainy

vru.gov.ua

Policja graniczna Ukrainy

dpsu.gov.ua

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy

mfa.gov.ua

Stowarzyszenie IT Ukraina

itukraine.org.ua

Jeśli szukasz więcej informacji, wskazówek lub pomocy, zajrzyj na nasz blog lub skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych wskazówek. Jesteśmy gotowi pomóc Ci na każdym kroku.